Coldcut cobra
Coldcut cobra logo
Coldcut cobra

COLDCUT COBRA

Certifikát hasícího systému Coldcut cobra - PDF pdf

CCS COBRA je patentovaný systém, speciálně vyvinutý jako hasicí a záchranářské zařízení firmou CCS AB. Firma CCS AB se zabývá vývojem metod řezání a hasební technikou od roku 1988. Tato metoda má široké pole uplatnění při hašení požáru a záchranných operacích. CCS COBRA může být poháněna hydraulicky samostatným motorem nebo řemenovým pohonem. Systém je dálkově ovládaný z vysílače na proudnici nebo z vhodné pracovní základny. Hasicí a řezné zařízení CCS COBRA se skládá z následujících hlavních součástí:

  • Vysokotlaké vodní čerpadlo - 300 barů / 56 litrů za minutu
  • Nádrž na abrazivo o objemu 10 nebo 20 litru
  • Panel pro ovládání průtoku
  • Hydraulicky ovládaná proudnice pro řezání a hašení

CCS COBRA je efektivní nástroj pro prorážení a řezání všech typů materiálů. Technika řezání pomocí vodního paprsku rozprašuje vodu a vytváří velmi jemnou vodní mlhu, která má schopnost zchlazovat prostor požáru a hasit oheň.

Ukázka použití hasícího zařízení Coldcut cobra v rodinném domě.
Systém Coldcut cobra na pickup automobilu. CCS COBRA - efektivní nástroj pro prorážení a řezání všech typů materiálů pomocí vodního paprsku Detail zařízení Coldcut cobra v hasičském autě.
Coldcut C 330 P Skid jednotka

Hasební technika Cold Cut výsuvná Cobra (skid) umožňuje bezpečný zásah proti požárům a požárním plynům uvnitř místnosti z vnějšku. Vysokotlaký vodní paprsek umožňuje rychle prostoupit všemi známými stavebními materiály a následovně vytvořit efektivní vysokotlakou vodní mlhu pro hašení.

Kompaktní konstrukce výsuvného modelu Cobra, který je optimalizován pro dosažení maximální účinnosti integrovaného benzínového motoru. Díky kompaktnímu provedení je možné systém instalovat na různé modely zásahových vozidel. Velmi nízká hmotnost činí tuto jednotku ideální pro většinu vozů typu pick-up nebo pro dodávky bez nutnosti úprav větší nosnosti vozu.

Výsuvná jednotka C 330 P Skid je hasicí systém s kapacitou ( ~ 30 l/min o tlkau 300 bar) poháněna benzínovým motorem, standardně vybavena tryksou Multi-Purpose Nozzle (MPN). Kombinací Cobra s multifinkční tryskou MPN tvoří z tohoto systému velmi univerzální hasicí jednotku.

Cobra a MPN - v kombinaci nabízí možnost účinně a účelně zvládnout mnoho různých zásahových situací, jako například: požáry aut, požáry na otevřených prostranstvích, zvlhčování při hašení, dekontaminaci a zásah pěnou. Multifunkční tryska se ovládá pomocí obouruční pistolové rukojeti s možností různého nastavení proudu vody. Proud vody lze snadno nastavit a během několika sekund změnit z velmi úzkého na široký kuželový.

Coldcut C 330 P Skid jednotka - PDF pdf

Hasicí systém Cold Cut výsuvná Cobra (skid) umožňuje bezpečný zásah proti požárům a požárním plynům uvnitř místnosti z vnějšku.
Hašení požáru se zařízením CCS COBRA

Hasební technika CCS COBRA může řezat otvory jakékoliv velikosti ve střechách, stěnách a dveřích budov za účelem ventilace/odstranění žáru a kouře. Současně se při řezání vodní mlha mění na páru. Tento proces spotřebovává velké množství energie, kterou odebírá ze žáru ohně. Prostor kolem ohně se ochlazuje, zároveň je spotřebováván kyslík a dochází k tlumení ohně.

CCS COBRA má velmi efektivní hasicí schopnost při použití omezeného množství vody, čímž jsou minimalizovány následné škody způsobené vodou a poškozením konstrukcí. Vodní mlha, vytvořená vysokým tlakem a patentovanou tryskou se mění v páru, jakmile se dostane do kontaktu s ohněm. Tato přeměna vodní mlhy na páru ochlazuje žár často nebezpečných plynů a zároveň hasí požár.

Hasební technika Cobra je certifikována k hašení vysokého napětí!

Certifikát k hašení vysokého napětí hasícího systému Coldcut cobra - PDF pdf Test hašení vysokého napětí hasícího systému Coldcut cobra - PDF pdf

Práce v nebezpečném prostředí
Systém CCS COBRA a jeho patentovaná metoda studeného řezání umožnuje řezání v nebezpečném prostředí. Při řezání nedochází ke zvyšování teploty a jedná se o nejbezpečnější známou metodu řezání pro použití ve výbušném prostředí. Muže být použita například pro řezání ropných nádrží, plynových potrubí, letadel, námořních tankerů a podobně.

Testy prováděné Švédskou záchrannou agenturou
Řada testů systému CCS COBRA byla provedena Švédskou záchrannou agenturou Swedish Rescue Agency (SRV). Výsledky řezání, stejně jako hasicí schopnosti překonaly ta nejoptimističtější očekávání. Testy SRV zahrnovaly měření „optimální” směsi vody a abraziva, výběr trysek pro efektivní řezání a hašení, požadavky na výkon pro vytvoření nejefektivnějšího proudu vody a abraziva a podobně. Nejdůležitejší závěry testu SRV se týkaly dosažených vynikajících hasicích shopností.

Proud vody a abraziva řeže skrz jakékoli materiály. Obtížné materiály jako nerezová ocel, keramika, kevlar, guma, asfaltová lepenka a sendvičové konstrukce je možné snadno řezat pomocí zařízení CCS COBRA. Střechy a stěny většiny budov jsou běžně proráženy nebo řezány mnohem rychleji a bezpečněji než jakoukoli jinou známou metodou.

Ukázka prorážení zdi systémem Coldcut cobra. Ukázka průraznosti systému Coldcut cobra. Detail použití Coldcut cobra hasičem.

Systém CCS COBRA byl vyvinut a konstruován tak, aby byl vhodný pro instalaci na vysokozdvižné plošiny. Tlakové nádoby a vysokotlaká čerpadla, společně s ovládacím panelem, jsou montovány na podvozku vozidla a využívají výkon motoru prostřednictvím převodovky nebo hydraulického čerpadla. Tím je získána potřebná energie vody a abraziva pro řezání a hašení. Jednoduchá 1“ hadice vede z tlakové nádoby vzhůru po

teleskopickém žebříku do záchranného koše vodu a abrazivo do trysky. Hydraulicky ovládaná proudnice COBRA je montována na koši vysokozdvižného žebříku. Ovládací panel s hydraulickým a elektrickým ovládacím systémem je integrován společně s dalšími ovládacími prvky plošiny do panelu v záchranném koši.

Pronikání a hašení použitím systému CCS COBRA

Systém CCS COBRA se skládá z tlakové nádoby vysokotlakého čerpadla, které vytvářejí potřebnou energii pro řezání a hašení pomocí vody a abraziva. Pracovní tlak je přibližně 260 barů a průtok vody je 50 litrů za minutu. Je několik různých scénářů, kde vidíme potenciál tohoto zařízení pro odvedení velmi dobré práce.
Je to jak při prorážení otvorů, tak při hašení v případech, kde se jiné metody hašení nejeví optimální. Například to může být dobrá alternativa k postupům, které zvyšují ventilaci.

Příklad:

  • Požáry v prostorách budov, kde je slabá ventilace, jako jsou podkroví, sklepy, rámové podlahy a podobně
  • V případě, že je riziko zpětného zášlehu
  • Požáry a záchranné operace v letadlech a lodích
  • Požáry v kontejnerech
Hasičské auto vybavené systémem Coldcut cobra. Osobní automobil pickup se zařízením Coldcut cobra.
CCS Cobra - Taktika řezání a hašení
(GREATER GOTHENBURG FIRE AND RESCUE SERVICE)
Taktika řezání a hašení systémem Coldcut Cobra navrhuje taktická opatření v různých situacích.

Materiál Taktika řezání a hašení navrhuje taktická opatření v různých situacích. Tento školicí materiál (který v žádném případě není vyčerpávající) by vám měl pomoci při rozhodování o taktice zásahu. U každé situace je třeba zvážit, jak ji lze zvládnout s různými prostředky, které jsou k dispozici.

Taktika řezání, hašení a nasazení systému CCS - PDF CZ pdf

Nasazení hasicího systému ColdCut Cobra při hašení požáru podle taktických opatření v různých situacích.
Ukázka hašení požáru v kontejneru s CCS COBRA

Oheň se plně rozvinul, když zařízení prorazilo stěnu kontejneru a uhasilo oheň v průběhu jedné minuty.

Graf změny teploty požáru při použití systému Coldcut cobra.

Odkaz na vybrané články se zásahy se systémem COLDCUT COBRA

NAPIŠTE NÁM

Společnost nebo kontaktní osoba: *

Adresa

E-mail *

Telefon *


Zašlete mi prosím informace o produktu

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Coldcut cobra ukázka použití CZ PDF pdf Coldcut cobra C360 Kit CZ PDF pdf Coldcut cobra C360B Kit CZ PDF pdf Coldcut cobra C360H Kit CZ PDF pdf Coldcut cobra C360HLS Kit CZ PDF pdf Coldcut cobra C360P Kit CZ PDF pdf Coldcut cobra C330P Kit CZ PDF pdf Coldcut cobra C330H Naval Kit CZ PDF pdf Coldcut cobra compact CZ PDF pdf Coldcut cobra řezný rám CZ PDF pdf Coldcut cobra MPN rozšíření CZ PDF pdf Magazine FIRE april 2017 ENG PDF pdf

Ukázka použití systému Coldcut cobra při nasazení u hašení požáru.
Druhy pohonu

dieslový hydraulický benzíový Způsoby pohonů systému Coldcut cobra.