cobra
cobra

COLDCUT COBRA

CCS COBRA je patentovaný systém, speciálně vyvinutý jako hasicí a záchranářské zařízení firmou CCS AB. Firma CCS AB se zabývá vývojem metod řezání a hasičskými technikami od roku 1988. Tato metoda má široké pole uplatnění při hašení požáru a záchranných operacích. CCS COBRA může být poháněna hydraulicky samostatným motorem nebo řemenovým pohonem. Systém je dálkově ovládaný z vysílače na proudnici nebo z vhodné pracovní základny. Hasicí a řezné zařízení CCS COBRA se skládá z následujících hlavních součástí:

  • Vysokotlaké vodní čerpadlo - 300 barů / 50 litrů za minutu
  • Nádrž na abrazivo o objemu 10 nebo 20 litru
  • Panel pro ovládání průtoku
  • Hydraulicky ovládaná proudnice pro řezání a hašení

CCS COBRA je efektivní nástroj pro prorážení a řezání všech typů materiálů. Technika řezání pomocí vodního paprsku rozprašuje vodu a vytváří velmi jemnou vodní mlhu, která má schopnost zchlazovat prostor požáru a hasit oheň.

Hašení požáru se zařízením CCS COBRA

Zařízení CCS COBRA může řezat otvory jakékoliv velikosti ve střechách, stěnách a dveřích budov za účelem ventilace/odstranění žáru a kouře. Současně se při řezání vodní mlha mění na páru. Tento proces spotřebovává velké množství energie, kterou odebírá ze žáru ohně. Prostor kolem ohně se ochlazuje, zároveň je spotřebováván kyslík a dochází k tlumení ohně.

CCS COBRA má velmi efektivní hasicí schopnost při použití omezeného množství vody, čímž jsou minimalizovány následné škody způsobené vodou a poškozením konstrukcí. Vodní mlha, vytvořená vysokým tlakem a patentovanou tryskou se mění v páru, jakmile se dostane do kontaktu s ohněm. Tato přeměna vodní mlhy na páru ochlazuje žár často nebezpečných plynů a zároveň hasí požár.

Práce v nebezpečném prostředí
Systém CCS COBRA a jeho patentovaná metoda studeného řezání umožnuje řezání v nebezpečném prostředí. Při řezání nedochází ke zvyšování teploty a jedná se o nejbezpečnější známou metodu řezání pro použití ve výbušném prostředí. Muže být použita například pro řezání ropných nádrží, plynových potrubí, letadel, námořních tankerů a podobně.

Testy prováděné Švédskou záchrannou agenturou
Řada testů systému CCS COBRA byla provedena Švédskou záchrannou agenturou Swedish Rescue Agency (SRV). Výsledky řezání, stejně jako hasicí schopnosti překonaly ta nejoptimističtější očekávání. Testy SRV zahrnovaly měření „optimální” směsi vody a abraziva, výběr trysek pro efektivní řezání a hašení, požadavky na výkon pro vytvoření nejefektivnějšího proudu vody a abraziva a podobně. Nejdůležitejší závěry testu SRV se týkaly dosažených vynikajících hasicích shopností.

Proud vody a abraziva řeže skrz jakékoli materiály. Obtížné materiály jako nerezová ocel, keramika, kevlar, guma, asfaltová lepenka a sendvičové konstrukce je možné snadno řezat pomocí zařízení CCS COBRA. Střechy a stěny většiny budov jsou běžně proráženy nebo řezány mnohem rychleji a bezpečněji než jakoukoli jinou známou metodou.

Systém CCS COBRA byl vyvinut a konstruován tak, aby byl vhodný pro instalaci na vysokozdvižné plošiny. Tlakové nádoby a vysokotlaká čerpadla, společně s ovládacím panelem, jsou montovány na podvozku vozidla a využívají výkon motoru prostřednictvím převodovky nebo hydraulického čerpadla. Tím je získána potřebná energie vody a abraziva pro řezání a hašení. Jednoduchá 1“ hadice vede z tlakové nádoby vzhůru po

teleskopickém žebříku do záchranného koše vodu a abrazivo do trysky. Hydraulicky ovládaná proudnice COBRA je montována na koši vysokozdvižného žebříku. Ovládací panel s hydraulickým a elektrickým ovládacím systémem je integrován společně s dalšími ovládacími prvky plošiny do panelu v záchranném koši.

Pronikání a hašení použitím systému CCS COBRA

Systém CCS COBRA se skládá z tlakové nádoby vysokotlakého čerpadla, které vytvářejí potřebnou energii pro řezání a hašení pomocí vody a abraziva. Pracovní tlak je přibližně 260 barů a průtok vody je 50 litrů za minutu. Je několik různých scénářů, kde vidíme potenciál tohoto zařízení pro odvedení velmi dobré práce.
Je to jak při prorážení otvorů, tak při hašení v případech, kde se jiné metody hašení nejeví optimální. Například to může být dobrá alternativa k postupům, které zvyšují ventilaci.

Příklad:

  • Požáry v prostorách budov, kde je slabá ventilace, jako jsou podkroví, sklepy, rámové podlahy a podobně
  • V případě, že je riziko zpětného zášlehu
  • Požáry a záchranné operace v letadlech a lodích
  • Požáry v kontejnerech
Ukázka hašení požáru v kontejneru s CCS COBRA

Oheň se plně rozvinul, když zařízení prorazilo stěnu kontejneru a uhasilo oheň v průběhu jedné minuty.

Odkaz na vybrané články se zásahy se systémem COLDCUT COBRA pdf

NAPIŠTE NÁM

Společnost nebo kontaktní osoba: *

Adresa

E-mail *

Telefon *


Zašlete mi prosím informace o produktu

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


1. C_360_Kit_Nordex_Europe_CZ PDF pdf 2. C_360_B_Kit_Nordex_Europe_CZ PDF pdf 3. C_360_H_Kit_Nordex_Europe_CZ PDF pdf 4. C_360_HLS_Kit_Nordex_Europe_CZ PDF pdf 5. C_360_P_Kit_Nordex_Europe_CZ PDF pdf 6. C_330_P_Kit_Nordex_Europe_CZ PDF pdf 7. C_330_H_Naval_Kit_Nordex_Europe_CZ PDF pdf Cobra Compact Nordex_Europe_Techsheet CZ PDF pdf Cutting_Frame_Nordex_Europe_CZ PDF pdf MPN_Nordex_Europe_CZ PDF pdf

Druhy pohonu

dieslový hydraulický benzíový